Detektiv

Detektiv je poklic, ki združuje različna področja, od poznavanja prava in zakonodaje do forenzičnih metod, da ne zanemarimo dobre fizične kondicije in splošne razgledanosti.


 

Opravljeno usposabljanje za detektive je obvezno za vse kandidate.

GZS Center za poslovno usposabljanje po javnem pooblastilu Ministrstva za notranje zadeve izvaja strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje detektivov.

Detektiv s pridobljeno licenco lahko opravlja najrazličnejše naloge od zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov in informacij do svetovanja na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe. Po podatkih Detektivske zbornice Slovenije je pri nas dejavnih okrog 80 detektivov.

 


Prijava na novice
V kolikor želite prejeti več informacij s področja usposabljanja za detektive ter aktualnih terminih, vpišite svoj e-naslov:


Vstopni pogoji

Po zakonu, ki ureja detektivsko dejavnost mora oseba, ki želi pridobiti to poklicno kvalifikacijo detektiv izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije);
  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo

 

Aktualni termin

Usposabljanje kandidatov za detektive je obvezno in ga razpisujemo 2 x letno.


Dodatne informacije

Vse dodatne informacije o programu Detektiv in predvidenih razpisanih terminih vam bo posredovala Urška Kavčič Rihar, T / 01 589 76 52, urska.kavcic-rihar@cpu.si.

KATALOG 2019