Vsebina in prijava

CPU-moduli-690x350(9)

Carinski postopki


Uvrščanje blaga v carinsko tarifo, poreklo blaga (nepreferencialno in preferencialno) in začasni izvoz

Seminar je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke.  Spoznali boste osnove carinskih postopkov, pravila glede uvršanje blaga v carinsko tarifo in glede določitve preferencialnega in nepreferencialnega porekla blaga. Dobili boste vpogled na veljavno zakonodajo in sporazume v zvezi s poreklom. Na kratko bo predstavljen še poenostavljen postopek začasnega izvoza blaga z ATA zvezkom.


Program seminarja

Na seminarju bo predstavljeno:

 • Uvrščanje blaga v carinsko tarifo
 • Preferencialno poreklo blaga: splošne in aktualne teme
 • Nepreferencialno poreklo blaga
 • Začasni uvoz blaga z ATA zvezkom

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja. Konkretne primere lahko obravnavamo tudi individualno po dogodku.  


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke.


Predavatelji

Z vami bodo največji strokovnjaki z navedenih področij Mohor Slatner, Ana Maček, Eva Žontar in Irena Simendič.


Popusti

 • člani GZS imajo 30 % popusta. (126,00 EUR + DDV, skupaj 153,72 EUR, označite ob prijavi).

Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7301.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


Podatki o seminarju
 • Cena : 180 EUR + DDV (219,60 EUR)
 • Pričetek : 02-12-2019
 • Trajanje : 9.00 - 14.00 (6 andragoških ur)
 • Kontaktna oseba : Urska Kavčič Rihar 01/5897-652
 • Lokacija : CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : brezplačno, zagotovljeno do zapolnitve prostih mest