Vsebina in prijava

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov je obvezno za vse imetnike licenc


Udeležbo priporočamo vsem, ki ste licenco pridobili leta 2014 ali pa ste v tem letu opravljali prvo dopolnilno usposabljanje


Program dopolnilnega usposabljanja

 • Stvarno pravo,
 • zemljiška knjiga,
 • smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin,
 • notarske listine pri nepremičninskem poslovanju,
 • stanovanjska zakonodaja,
 • Zakon o nepremičninskem posredovanju,
 • davčna ureditev pri poslovanju z nepremičninami,
 • osnove vrednotenja nepremičnin,
 • urejanje prostora, graditev objektov in evidentiranje nepremičnin,
 • zavarovanje terjatev in uveljavljanje terjatev na nepremičninah (dodatna vsebina),
 • varovanje osebnih podatkov (dodatna vsebina).

Po končanem dopolnilnem usposabljanju udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo o udeležbi. V roku 8 dni od zaključenega usposabljanja mora udeleženec dopolnilnega usposabljanja  dostaviti Ministrstvu za infrastrukturo in prostor potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje poteka 3 dni med 8.30 in 15.30 uro.


Kotizacija in plačilo

Cena dopolnilnega usposabljanja na osebo znaša 240,00 EUR + 22 % DDV (292,80 EUR) in vključuje seminarsko gradivo, ustrezno potrdilo in osvežilne napitke med odmori.


Popusti

 • Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami imajo 40 EUR popusta in plačajo le 200,00 EUR + 22 % DDV = 244,00 EUR/na osebo.
 • 10% popusta priznamo vsem, ki so se na CPU udeležili usposabljanja Postanite nepremičninski posrednik ali Dopolnilnega usposabljanja nepremičninskih posrednikov v preteklih letih.

Plačilo

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 3005-6562. Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

GZS Center za poslovno usposabljanje je na podlagi »Sklepa o imenovanju izvajalca izobraževanja za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov« imenovan oziroma pooblaščen za izvajanje dopolnilnega usposabljanja za nepremičninske posrednike.


2019-NEPR(10) 2019-NEPR(11)

Podatki o seminarju
 • Cena : 240,00 EUR + DDV (292,80 EUR)
 • Pričetek : 11-09-2019
 • Trajanje : 3 dni od 8.30 - 15.30
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno