Vsebina in prijava

Usposabljanje je namenjeno serviserjem opreme, ki vsebuje določene fluorirane in toplogredne pline (hladilna tehnika) in izpit opravljajo prvič


Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk (hladilna tehnika), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit. Od 1. 10. 2016 je veljavnost izpitov za nedoločen čas.

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.


Usposabljanje je namenjeno 

 • vsem serviserjem hladilne in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi
 • osebam (v nadaljevanju: serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) in  njihovega zajemanja
 • serviserjem, ki se prvič prijavljajo na izpit in tovrstnega usposabljanja še niso opravili.

Naloge serviserjev so: nameščanje, vzdrževanje in servisiranje naprav, preverjanja uhajanja plinov (snovi), njihovo zajemanje, recikliranje, predelava in uničenje. 


Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 60/2016 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov.

CPU – Center za poslovno usposabljanje je z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izbran za izvajanje programa usposabljanja ter za izvedbo izpitov.

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in praktični del. Po zaključku usposabljanja kandidati opravljajo izpit, ki obsega teoretični in praktični del.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo za eno od štirih kategorij izvajanja dejavnosti; kategorije so opredeljene glede na količino plina v sistemu ter dela, ki jih serviser opravlja na sistemu (posega v hladilni krogotok ali ne, je sistem hermetično zaprt ali ne). Natančen opis kategorij je v priloženem Izpitnem katalogu.


Pogoji za opravljanje izpita (UREDBA, Uradni list 60/2016, člen 23)

1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.
(2) Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja iz točke a) prvega odstavka 18. člena te uredbe in predložiti potrdilo o udeležbi iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.

Program

 • Okoljevarstvena zakonodaja
 • Pravila ravnanja z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi, zbiranje in odstranjevanje
 • Klasifikacija hladilnih naprav (HN)
 • EN 13313 HN in TČ – usposobljenost osebja
 • Hladiva
 • Hlajenje
 • Klasifikacija hladilnih naprav
 • Vzroki okvar in HN, njihova identifikacija in preventiva
 • Zajemanje, recikliranje in regeneracija hladiv
 • Zamenjava hladiva, DROP-IN, retrofit
 • Preizkus na tesnost
 • pr EN 378-2 HN in TČ – varnostne in okoljevarstvene zahteve:
  • 1. del: osnovne zahteve, definicije in izbirni kriteriji
  • 2.del: konstrukcija, proizvodnja, preizkušanje, označevanje in dokumentacija – pr EN 378-3 HN in TČ – varnostne in okoljevarstvene zahteve
  • 3. del: kraj inštalacije in zaščita oseb – pr EN 378-4: HN in TČ – varnostne in okoljevarstvene zahteve
  • 4. del: obratovanje, vzdrževanje, popravila in zajemanje
 • Klasifikacija
 • Regulacija in krmiljenje hladilnih in klima naprav ter toplotnih črpalk – vpliv na delovanje, varnost in gospodarnost teh naprav
 • Gospodinjske hladilne naprave – vzroki okvar, odprava in preventiva
 • Klima naprave in toplotne črpalke – vzroki, odprava in preventiva

Trajanje programa: predavanja ter demonstracije skupaj 24 ur.


Kotizacija

Usposabljanje: redna cena usposabljanja znaša 385 EUR + 22% DDV (469,70 EUR) in vključuje predavanja in praktično demonstracijo, seminarsko gradivo, osvežilne napitke in potrdilo. TRR: 02011-0014816764 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 4009 / 2667.  

PREDRAČUN: takoj po prijavi prejmete predračun, tako za usposabljanje kot za izpit.

Izpit za serviserje hladilne tehnike: 255 EUR (oproščeno DDV) – za plačilo 255,00 EUR*, TRR: 02011-0014816764 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d, sklic: 5009 / 2666. Cene izpitov so določene s strani ARSO in nanje ne moremo dati popusta.


Prijave in aktualni termini

Za prijavo: izberite termin in kliknite na enega od spodnjih linkov. Takoj pri prijavi prejmete potrditveni mail s predračunom. Urnike ter ostala obvestila pričnemo pošiljati vsaj en teden pred terminom izvedbe in sicer na e-naslove, ki jih boste vnesli ob prijavi (kontaktna oseba, udeleženec).


 

Termini 2019:

    gumb-hkt(22)gumb-hkt(23)gumb-hkt(24)

 

Dodatne informacije

Aleš Dremel, 01 5897 660, ales.dremel@cpu.si

*DDV je oproščen na podlagi 8. Točke 42 odstavka člena ZDDV-1


 

Lokacija in parkiranje

CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana    

Podatki o seminarju
 • Cena : 385 EUR + DDV, izpit 255 EUR
 • Pričetek : 11-09-2019
 • Trajanje : 24 ur, 3 dni
 • Kontaktna oseba : Aleš Dremel, 01 5897 660
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno