Vsebina in prijava

Kako iz lon poslov preiti v dobičkonosne poslovne rešitve?

Ali ste kljub povečanju prihodkov v času gospodarske rasti ugotovili, da niste zadovoljni z dobičkonosnostjo vaše prodaje? Ali imate v vaši organizaciji prevelik delež poslov, ki jih lahko opišete kot lon posli? Kakšne so možne rešitve za nastalo situacijo?

Namen seminarja je iskanje teh rešitev za vsako podjetje, ki deluje v mednarodni domeni B2B. Opredelili bomo pomen prodajnih procesov v domeni B2B ter predstavili razlike med lon poslom in prodajo celovite rešitve. Predavatelj vas bo preko teoretičnih opredelitev vodil do praktične uporabe v vašem konkretnem primeru, pri izmenjavi prodajnih praks in izkušenj med udeleženci pa boste pridobili dobre ideje za nagraditev svojega prodajnega procesa.

Po izteku glavnega dela bo v okviru razpoložljivega časa priložnost za individualni svetovalni razgovor s predavateljem.


Zakaj se morate udeležiti tega seminarja?

Ker vam bomo povedali:

 • kako pomembno je zavedanje o dobičkonosnosti prodaje;
 • kako zmanjšati strah pred višjo prodajno ceno in kako jo predstaviti kupcu;
 • kako konkretno izračunati vrednosti, ki jo produkt/storitev/celovita rešitev prinaša kupcu;
 • kako določiti ključne faktorje uspeha za prodajo na mednarodnih trgih;
 • kako izdelati konkretrn spisek prodajnih orodij, ki jih potrebujete za dobičkonosnejšo prodajo celovitih rešitev in
 • kako dvigniti samozavesti pri poslovanju s tujimi kupci.

Cilj seminarja

Seminar bo pri udeležencih povečal zavedanje o tem, da je uporaba kupcu prilagojenega prodajnega procesa ena ključnih konkurenčnih prednosti slehernega podjetja, ki deluje v mednarodni domeni B2B. Udeleženci seminarja bodo pridobili zamisli, kako nadgraditi dnevne prodajne aktivnosti s ciljem povečanja prodaje in njene dobičkonosnosti, seznanjeni pa bodo tudi z glavnimi prodajnimi znanji in veščinami, ki odgovorijo na vprašanje, na kakšen način je treba izvajati prodajne aktivnosti.


Komu je namenjen seminar?

Seminar je namenjen direktorjem podjetja, direktorjem prodaje, vodjem prodaje ali prodajnega področja, prodajnim zastopnikom, prodajnim  inženirjem, specialistom za B2B marketing, produktnim vodjem in vsemu ostalemu prodajnemu osebju, ki je v stiku s kupcem.


O predavatelju

Z vami bo mag. Dragan Simeunović.

Je glavni družbenik in direktor svetovalne družbe Premicon d. o. o. V 25 letih svojega delovanja je v različnih vlogah, od direktorja, direktorja prodaje, direktorja izvoza, vodje prodajnega področja za določene trge, pa do produktnega vodje in prodajnega inženirja soustvarjal poslovne uspehe številnih gospodarskih družb v mednarodni B2B domeni. Je strokovnjak, ki združuje teoretična znanja in dolgoletne praktične izkušnje iz vodenja prodaje in prodaje celovitih rešitev. Predvsem se ukvarja z inovativnimi rešitvami, ki jih je treba komercializirati, torej oblikovati ustrezne prodajne strategije, določiti prodajne aktivnosti in zastaviti ambiciozne prodajne cilje. Trenutno je aktiven na nekaj zahtevnih projektih za slovenska izvozna podjetja, kjer svetuje pri razvoju mednarodnega poslovanja in prodoru na nove tuje trge.


Popusti

 • organizacije, ki prijavijo 2–5 udeležencev, imajo 5 % popust,
 • na zgodnje prijave in plačilo do vključno 15. oktobra 2018 – 10 % popusta

Popusti se ne seštevajo.


Kotizacija

Cena delavnice znaša 160,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 195,20 EUR)

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo in potrdilo o udeležbi. Popusti se ne seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7321.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Podatki o seminarju
 • Cena : 160 EUR + DDV (195,20 EUR)
 • Pričetek : 19-11-2019
 • Trajanje : 9.00 - 14.00 (6 ur)
 • Kontaktna oseba : Urska Kavčič Rihar 01/5897-652
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : Brezplačno, zagotovljeno