Vsebina in prijava

logo-kompetence 2


 

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje, ki prinaša nova poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje. Nosilec projekta je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji:

 • MODUL 1: Metode in tehnike vodenja proizvodnje in
 • MODUL 2: Mehke veščine vodenja

Menimo, da je dobro usposobljen vodja proizvodnje ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev.
Z ustreznimi znanji in uporabo sodobnih metod pa lahko vašo proizvodnjo ne le dobro vodi brez zastojev, temveč z uvajanjem določenih sprememb doseže številne prihranke, krajše čase, manjše zaloge in nižje stroške.

Vodje v proizvodnji morajo biti sposobni slediti trendu sprememb, katerih osnovna ideja je racionalizacija procesov, vitka proizvodnja, vpeljava novih metod spremljanja proizvodnje, kar vse vodi do znižanja stroškov ter povečanje konkurenčnosti.


MODUL 1- METODE IN TEHNIKE VODENJA PROIZVODNJE

1. PROIZVODNJA IN PROIZVODNI PROCESI

   2. VODENJE DOKUMENTACIJE

    3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE

     4. PLANIRANJE PROIZVODNJE

      5. VZDRŽEVANJE

       6. TEHNIKE IN METODE ZA PROIZVODNE PROCESE

        7. IMPLEMENTACIJA SISTEMOV V PROIZVODNJOLETAK-PDF-VSŠ

         

        MODUL 2 – MEHKE VEŠČINE VODENJA

        1. VODENJE

        2. MOTIVACIJA

        3. KOMUNIKACIJA

        4. TIMSKO DELO

        5. VIZUALIZACIJA UČINKOVITOSTI

         


        Predavateljagumb-info-urnik

        Bojan Fišinger, ing. stroj., black belt, strokovnjak na področju metod in tehnik vitke proizvodnje s prakso iz proizvodnje ter številnimi uspešno vpeljanimi primeri optimizacije.

        Vladimir Pirc, dipl.org.dela, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje ter s stažem predavatelja že od leta 1995. Predava na višjih strokovnih šolah ter svetuje podjetnikom.


         

        Dodatne informacije

        Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si


        Jesenski termini:

        Podatki o seminarju
        • Cena : Brezplačno za 45+
        • Pričetek : 16-09-2019
        • Trajanje : 4 dni, od 9.00 do 14.45
        • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si
        • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
        • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno