Vsebina in prijava

Praktično usposabljanje za contract managerje v mednarodni trgovini


Poslovanje s tujino

 • Kako lahko z jasnimi in učinkovitimi pogodbenimi določili zmanjšam poslovna tveganja?
 • Katerim pogodbenim določilom moram posvetiti posebno pozornost, da se izognem kasnejšim nesporazumom ali sporom?
 • Kako lahko pridobljena znanja uporabim na pogajanjih in v dnevni poslovni komunikaciji?

To so osnovna vprašanja, ki si jih zastavlja vsak contract manager v mednarodni trgovini. Nanje in na številna druga boste dobili odgovore na praktičnem usposabljanju za contract managerje v mednarodni trgovini. Skupinsko interaktivno delo bo potekalo na podlagi uporabnih vzorcev in primerov iz prakse, udeleženci pa se boste naučili prepoznavati komercialna tveganja in jih uravnotežiti z ustreznimi pogodbenimi klavzulami..


 

Uvod: Skrite pasti pri sklepanju mednarodnih prodajnih pogodb (2 uri)

 1. Zbiranje informacij o poslovnih partnerjih in poslovnem okolju (boniteta, country risk)
 2. Na kaj moramo posebej paziti pri pogajanjih?
 3. Dogovor o ne razkritju informacij (non-disclosure agreement – NDA)
 4. Uporaba splošnih prodajnih in nabavnih pogojev in »konflikt splošnih pogojev«
 5. Ponudba in sprejem ponudbe z vidika najpogostejših zapletov v praksi
 6. Varovanje pravic intelektualne lastnine (blagovne znamke, vzorcev, modelov, patentov)
 7. Kdaj prodaja ni več klasična prodaja in zakaj je to pomembno? Razlike med mednarodno prodajo, distribucijo in trgovskim zastopanjem.

 

Praktična delavnica*: priprava dobre mednarodne prodajne pogodbe (4 ure)

 1. Blago (specifikacija, pakiranje, pregled pred odpremo)
 2. Dobava blaga – pravilna uporaba klavzul Incoterms 2010
  • Kraj in čas dobave
  • Izvozne in uvozne carine
  • Organizacija in plačilo prevoza
  • Kargo zavarovanje
  • Stroški dobave
 3. Uskladitev mednarodne prodajne pogodbe s prevozno in zavarovalno pogodbo
  • Pomen pravilnih transportnih dokumentov
  • Kargo zavarovalna polica (zavarovalni interes, nivo kritja, LMA/IUA standardi)
 4. Cenovne klavzule in obvladovanje valutnih ter cenovnih tveganj
 5. Plačilni mehanizem in zavarovanje plačil
  • Uporaba standardiziranih klavzul in enotnih pravil ICC (EPO 600, URDG, 758, BPO ipd.)
  • Kako v pogodbi pravilno formulirati akreditivno klavzulo / klavzulo o dokumentarnem inkasu / klavzulo o bančni garancijski obvezi / klavzulo o Bančno plačilno obvezo (BPO)
  • Kako v pogodbi pravilno formulirati klavzulo o enostavnem / podaljšanem / prenesenem lastninskem pridržku, lastninskem pridržku s klavzulo o predelavi
 6. Dokumenti, ki spremljajo blago (certifikati o poreklu, pregledu blaga, carinski dokumenti ipd.)
 7. Klavzule o kršitvi pogodbe
  • Odgovornost za zamudo
  • Odgovornost za napake na blagu in reševanje reklamacij
  • Odgovornost za izgubljeni dobiček in obratovalni zastoj
  • Pogodbene kazni in pavšalne odškodnine
  • Pogodbena omejitev odgovornosti
 8. Produktna odgovornost (EU, ZDA)
 9. Višja sila
 10. Odpoved pogodbe in odškodninski zahtevki strank
 11. »Boilerplate določbe« in njihov pomen
 12. Merodajno pravo (CISG – Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga)
 13. Reševanje sporov (mednarodna arbitraža, mediacija, sodišče)Zbiranje informacij o poslovnih partnerjih in poslovnem okolju (boniteta, country risk)

* Skupinsko interaktivno delo bo potekalo na podlagi uporabnih vzorcev in primerov iz prakseo

 


Komu je namenjeno usposabljanje?

Komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave/marketinga, tržnikom, ekonomistom, računovodjem, finančnikom, prodajnim logistom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja poslov, direktorjem, prokuristom, vodstvenim delavcem v podjetjih in vsem, ki se v praksi dnevno srečujete s sklepanjem komercialnih pogodb in želite nadgraditi svoje praktično znanje.

 


Usposabljanje vodi

mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., je ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. Pred tem je več kot 10 let opravljal različne funkcije, med drugim šest let direktorja Pravne službe GZS, direktorja Centra za mednarodno gospodarsko, namestnika direktorja pravne službe in samostojnega pravnega svetovalca. Marko ima bogate izkušnje s svetovanjem domačim in tujim podjetjem na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in orodij za internacionalizacijo podjetij. Marko je avtor več kot 50 strokovnih člankov ter soavtor 5 monografij, predvsem s področja gospodarskega prava in mednarodne trgovine.

 

Kotizacija in plačilo

Cena posameznega modula znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR) in vključuje gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med odmorom. Udeležencem je na voljo tudi brezplačno parkirišče do zasedbe prostih mest.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred pričetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7331.

Po prijavi prejmete potrditveni mail s priloženim predračunom.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.


prijava 2018

Podatki o seminarju
 • Cena : 180 EUR + DDV
 • Pričetek : 01-10-2018
 • Trajanje : 9.00 - 14.00, 6 ur
 • Kontaktna oseba : Urska Kavčič Rihar 01/5897-652
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a
 • Parkrišče : zagotovljeno do zapolnitve prostih mest, brezplačno