Vsebina in prijava

NOVO – ne spreglejte: na seminarju bomo predstavili načrtovane spremembe (prenova) Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah


Aktualni primeri iz prakse preglednikov el. inštalacij z izdelavo merilnega poročila

Izkušnje kažejo, da se pregledniki pri svojem delu srečujete s problemi, tako pri vizualnem pregledu, preizkusih in meritvah, kot pri izdelavi ustreznega preglednega poročila. Nadgradite svoje znanje z udeležbo na seminarju, kjer boste dobili nasvete in sprotne odgovore na vaša vprašanja.

Seminar je namenjen preglednikom in vsem, ki opravljajo dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij.


Program seminarja

 • Predstavitev načrtovanih sprememb (prenova) Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajočih tehničnih smernic
 • Pravilno navajanje in citiranje veljavnih predpisov, tehničnih smernic in standardov, s katerimi mora na osnovi vizualnega pregleda, preizkusov in meritev biti v preglednem poročilu navedena skladnost
 • Samostojni pregledi električnih inštalacij, strelovodnih inštalacij in objektov z obema in obveznost vgradnje prenapetostne zaščite
 • Razčlemba med zahtevnimi in manj zahtevnimi električnimi in strelovodnimi inštalacijami
 • Gotovost električne in strelovodne inštalacije in priključek distributerja za izvajanje pregleda
 • Skrbnik varnega opravljanja pregledov električnih in strelovodnih inštalacij
 • Zakaj natančno evidentiranje vseh električnih elementov in naprav ter kako to doseči
 • Po katerem načrtu se mora ravnati preglednik
 • Primeri napak pri pregledih gradbišč
 • Kako kontrolirati priključke električnih strojev (stalne in na vtičnico)
  • Kontrola elementov prenapetostne zaščite in koordinacija različnih ozemljil na priključku odvodnikov
  • Meritev napetosti dotika in koraka
  • Ozemljitve na gradbiščih in varno delo različnih izvajalcev del
  • Problematika uhajavih tokov
  • Ozemljilni in ozemljitveni sistemi
  • Predstavitev 4 tipov preglednih poročil in njihova vsebina
  • Izdelava merilnega poročila
 •  Odgovori na vprašanja

Vprašanja vnaprej

Pripravite vprašanja vnaprej in jih posredujte na e-naslov: sonja.novak@cpu.si ali jih vnesite ob prijavi preko spletne strani (prijavnica je v nadaljevanju).


Seminar je namenjen

preglednikom ter vsem, ki opravljajo dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij. Pridobili boste dodatne informacije ter nasvete za rešitev nekaterih najpogostejših napak, s področja meritev in dnevne prakse.


Predavatelji

so strokovnjaki z dolgoletnimi strokovno-teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami s področja elektro stroke, prav tako pa že mnogo let svoje znanje uspešno predajajo novim generacijam:

 • mag. Boris Žitnik
 • mag. Peter Kaube
 • mag. Dejan Senekovič

Popust in plačilni pogoji

Redna cena seminarja je 120,00 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije, vsakemu nudimo 5 % popust na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred seminarjem. Takoj po prijavi boste prejeli potrditveni mail s priloženim predračunom.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


 

Podatki o seminarju
 • Cena : 120 EUR + DDV (146,40 EUR)
 • Trajanje : od 14. - 19. ure
 • Kontaktna oseba : Sonja Novak, sonja.novak@cpu.si, 01 5897 668
 • Lokacija : CPU, Kardeljeva ploščad 27 a, LJubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno