Vsebina in prijava

Opravljen izpit je eden od pogojev za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja


Usposabljanje je odlična osnova za pripravo na strokovni izpit  


Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami zakonodaja določa, da mora posameznik, ki te posle opravlja imeti usrezno licenco.

Za pridobitev licence je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena najmanj višja strokovna izobrazba
 • da oseba ni bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.

 

Vstopni pogoji za opravljanje izpita

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje vstopne pogoje:

 • višješolska strokovna izobrazba ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006  in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 

Programletak usposabljanje nepremičninskih posrednikov

1. Osnove ekonomike nepremičninskega trga

2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin    

3. Stvarnopravna razmerja

4. Obligacijska razmerja (splošni del)

5. Pogodbe v prometu z nepremičninami

6. Zemljiška knjiga

7. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju

8. Stanovanjska razmerja

9. Nepremičninsko posredovanje

10. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami gumb-info-urnik

11. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov 

12. Evidentiranje nepremičnin 

13. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin

14. Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju

15. Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

16. Energetska izkaznica

17. Preprečevanje pranja denarja

18. Varovanje osebnih podatkov


Predavatelji

dr. Renato Vrenčur, Nives Marinšek, Marinka Šlibar Vende, mag. Milan Torkar, Bogdana Žigon, Miroslav Logar, mag. Tatjana Rijavec, mag. Janja Holcman Babič, dr. Andreja Cirman, mag. Andrej Benkovič, dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Urnik za usposabljanje nepremičninskih posrednikov prejmejo udeleženci najkasneje 3 dni pred začetkom priprav.


Kotizacija, plačilo, popusti

 • Zgodnje prijave do 2. 9. 2019 prinašajo 15% popusta. Predračun z upoštevanim popustom prejmete v potrditvenem mailu po vaši prijavi.
 • Redna cena priprav je 668,00 EUR + 22% DDV (814,96 EUR) in vključuje seminarsko gradivo in osvežilne napitke med odmori.

Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami imajo 10 % popust.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4005-6549. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Skladno s splošnimi pogoji poslovanja  sprejemamo morebitne odjave najkasneje 3 dni pred izvedbo. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi se prijavitelju zaračunajo administrativni stroški v višini 20% kotizacije.


Jesenski termin 2019 za prijavo na termin kliknite na gumb spodaj:

2019-NEPR(21)


PREVERJANJE (IZPITI) NPK posrednik/posrednica za nepremičnine

Za pregled in prijavo kliknite naslednji link: PREVERJANJE

Podatki o seminarju
 • Cena : 668,00 EUR + 22% DDV (814,96 EUR)
 • Pričetek : 02-10-2019
 • Trajanje : 7 dni od 8.30 do 15.30
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec
 • Lokacija : Kardeljeva pl. 27a
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno