Vsebina in prijava

Usposabljanje za trgovskega agenta je usklajeno s programom usposabljanja mednarodnega združenja trgovskih agentov – IUCAB.


Usposabljanje pripravljamo v sodelovanju z Združenjem tgovskih agentov Slovenije pri Prodjetniško trgovinski zbornici.


 

Vsebina usposabljanja

OSEBNOSTNI VIDIK POSLOVANJA

 • Osebne vrednote
 • Osebni cilji
 • Osebna motivacija
 • Povezava med strokovno in osebnostno razvitostjo
 • Osebnostna razvitost in njen vpliv na uspešnost pri delu
 • Obvladovanje časa in vzpostavljanje prioritet

PRAVNI VIDIKI POSLOVANJA

 • Pravni okviri pogodbe o trgovskem zastopanju (agencijske pogodbe)
 • Priprava učinkovite pogodbe o trgovskem zastopanju (Commercial Agency Contract)

FINANČNI VIDIKI POSLOVANJA IN RAČUNOVODENJE

 • Računovodstvo
 • Davki
 • Finančno upravljanje

MARKETING IN PRODAJA

 • Marketing
 • Prodajne metode
 • Prisluhniti potrebam strank za boljšo prodajo
 • Napredna poslovna pogajanja

UPRAVLJANJE STRANK

 • Upravljanje s ključnimi strankami
 • Obvladovanje konfliktov, reševanje reklamacij

KOMUNIKACIJA

 • Uspešna prodajna predstavitev
 • Poslovno komuniciranje (nadgradnja veščin pisne in ustne komunikacije)
 • Izdelava spletne strani in uporaba spletnih orodij

VZPOSTAVLJANJE MEDNARODNIH KONTAKTOV

 • Nastopi na tujih trgih
 • Iskanje poslovnih partnerjev
 • Primer dobre prakse

ZAKLJUČNA NALOGA

Izberete lahko tudi module po svoji presoji.


Kaj boste pridobili?

Suverenost na naslednjih področjih, ker boste poznali: 

 • zakonodajo s področja trgovskega zastopanja,
 • različne tipe agentskih pogodb,
 • konkurenčno pravo,
 • pojem ekskluzive,
 • razliko med različnimi oblikami zaposlitve in specifičnost zaposlitve trgovskega agenta ter
 • pojem odškodninske odgovornosti,

Strokovno boste lahko izvajali tudi naslednje faze dela trgovskega agenta:

 • izračun in določitev provizije za opravljen posel,
 • pripravo finančnih projekcij,
 • pripravo kalkulacij in izračun lastnih stroškov pri izvedbi posla,
 • izvedba uspešno prodajne predstavitev,
 • izdelava raziskave trga z različnimi pristopi (kupna moč in konkurenca)
 • poznali obdavčitev na področju DDV in ostalih obdavčitev pri agenturah,
 • vodili pogajanja in prodajne razgovore ter svetovali glede pospeševanja prodaje
 • znali prisluhniti potrebam strank,
 • uspešno upravljali s ključnimi kupci
 • poznali strandardne oblike pisnih dokumentov ter pisnega komuniciranja,
 • izpopolnili boste komuniciranja, uporabo bontona ter
 • poznali pravila komunikacije na družabnih (socialnih) omrežjih,
 • spoznali tehnična in vsebinska pravila postavitve spletnih strani,
 • znali načrtovati in organizirati lastno delo ter čas in ustrezno določati prioritete.

 


Predavatelji

dr. Franc Gider, mag. Marko Djinović, dr. Andrej Friedl, Branka Drnovšek Adamlje, mag. Vinko Zupančič, Gregor Usenik, Nina Dušič Hren, Damjan Žakelj, Ante Milevoj.


Kotizacija, plačilo, popusti

 • Cena usposabljanjaja je 930,00 EUR + 22% DDV (1.134,60 EUR).
 • Cena udeležbe na posameznem modulu je 150,00 + 22% DDV (183,00 EUR).
 • V ceno je vključeno: seminarsko gradivo in osvežilni napitki med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4005-6189. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Skladno s splošnimi pogoji poslovanja  sprejemamo morebitne odjave najkasneje 3 dni pred izvedbo. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi se prijavitelju zaračunajo administrativni stroški v višini 30% kotizacije.

Lokacija in parkiranje

CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana Parkirišče Center za poslovno usposabljanje   Lokacija Center za poslovnu usposabljanje - Google MapsDostop do CPU


Informacije

Sašo Pristavec, saso.pristavec@cpu.si, 01 5897 659


 

Podatki o seminarju
 • Cena : 930,00 EUR +DDV (1134,60 EUR)
 • Trajanje : 12 dni od 15.00 do 18.15
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec
 • Lokacija : Kardeljeva pl. 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno