Vsebina in prijava

Žičničarstvo oziroma usposabljanje delavcev s področja žičničarstva je urejeno in predpisano s pravilniki.

Center za posolovno usposabljanje je pooblaščena izvajalec za usposabljanje in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za osebja za obratovanje žičniških naprav v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Pravilnik >>> LINK)

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja žičničarstva se naročite na prejemanje naših novic.
 Vodja obratovanja žičniških naprav in njihovih namestnikov

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje izvaja programe usposabljanja in preizkuse strokovne usposobljenosti na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, ki predpisuje način in vsebine usposabljanja.

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za vodje obratovanja žičniških naprav in njihove namestnike in strojnike žičniških naprav je razpisano vsako leto in se izvaja  v obdobju od septembra do decembra.

Preiskus strokovne usposobljenosti za strojnike voznike žičniških naprav je praviloma objavljen trikrat na leto in je odprt za vse smučarske centre, ki želijo prijaviti kandidate na preverjanje. Center za poslovno usposabljanje sprejema prijave od oktobra do začetka junija in organizira preizkuse na terenu, ko zbere minimalno zahtevano število kandidatov (5). Vsebine programov za vodje obratovanja >>>LINK.

Za prijavo na aktualne termine, izberite ustrezni program usposabljanja v nadaljevanju:

vodja obratovanja vlečnice


Strojniki žičniških naprav

Strojnik je oseba, ki je strokovno usposobljena za vožnjo in vzdrževanje žičniških naprav. Vsebine programov za strojnike >>>LINK.

Za prijavo na aktualne termine, izberite ustrezni program usposabljanja v nadaljevanju:

strojnik vlečnice strojnik krožne žičnice strojnik nihalne žičnice in vzpenjače


Vozniki žičniških naprav

Strojnik-voznik je oseba, ki je strokovno usposobljena za vožnjo in vzdrževanje žičniških naprav. Vsebine programov za strojnike >>> LINK.

Za prijavo na aktualne termine, izberite ustrezni program usposabljanja v nadaljevanju:

voznik vlečnice voznik krožne žičnice


Posebna strokovna dela z vrvmi

Strokovna dela v zvezi z žičniškimi vrvmi zajemajo: spletanje in krajšanje pramenastih vrvi, zalivanje vrvnih konusov, popuščanje nosilnih vrvi in sanacije poškodb na vrveh. Vsebine programa za posebna dela z vrvmi (priloga PDF).

Za prijavo na aktualne termine, izberite ustrezni program usposabljanja v nadaljevanju:

STROKOVNA DELA Z VRVMI


Dodatne informacije

Vsa pojasnila ter ostale informacije vam bo posredovala Barbara Krajnc, T / 01 5897 655, barbara.krajnc@cpu.si


Lokacija in parkiranje

CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana    

 


Podatki o seminarju
  • Kontaktna oseba : Barbara Krajnc, T / 01 5897 655
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
  • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno