Vsebina in prijava

Vabimo na usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti

Rok za prijave: 10. september 2019Strojnik krožne žičnice mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.

CPU je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo od 18. 9. 2019 do 26. 9. 2019, na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva 27 a, 1000 Ljubljana, potem pa pri ustreznem upravljavcu žičniških naprav.

Preizkus strokovne usposobljenosti bo zaključen do 22. 11. 2019

 

Predviden potek aktivnosti

Datum
Aktivnost
10. 9. 2019
Rok za oddajo prijav in dokazili o izpolnjevanju pogojev
18. 9. 2019 - 23. 9. 2019
*Strokovno teoretično usposabljanje na CPU  žičniške naprave
24. 9. 2019 - 26. 9. 2019
**Strokovno teoretično usposabljanje na CPU – 
posebnosti krožnih žičnic
27. 9. 2019 - 15. 10. 2019
Praktično usposabljanje pri upravljavcu 
(po dogovoru z VO mentorjem)
25. 10. 2019
Rok za oddajo seminarske naloge
8. 11. 2019
Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019
Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
 *(urnik bomo posredovali pred zaključkom prijavnega roka)

  ** Strokovno teoretično usposabljanje na CPU –  posebnosti krožniknih žičnic je namenjeno kandidatom, ki so opravili usposobljenostza strojnika vlečnic po programu, ki je določen s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav in izpolnjujejo vse druge pogoje za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za strojnika krožne žičnice iz točke Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa.

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa

  (7a. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16, in 47/17):

 • starost najmanj 18 let,
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika in eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ter eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju vlečnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in druga končana srednja poklicna izobrazba (IV stopnja) ter tri leta delovnih izkušenj, od tega dve sezoni kot strojnik vlečnice ali
 • najmanj druga končana srednja izobrazba (V. stopnja).

  

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi

 • KOPIJA ZAKLJUČNEGA SPRIČEVALA z oznako »Kopija je enaka originalu«, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in
 • IZJAVA DELODAJALCA o delovnih izkušnjah kandidata ali
 • kopije POGODB IZ DELOVNEGA RAZMERJA iz katerih je razvidno, da ima kandidat  ustrezne delovne izkušnje pri obratovanju žičnice in skupno trajanje le teh.

 

Način prijave

Prijave lahko izpolnite v elektronski obliki. Prosimo, ob tem ne pozabite poslati skeniranih dokazil na elektronski naslov barbara.krajnc@cpu.si.

Prijave in dokazila lahko pošljete tudi po pošti na naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc).

 

Kotizacija in plačilo

 Cena usposabljanja za strojnika krožne žičnice (enovit program) je 770,00 €.

Cena dodatnega usposabljanja za krožne žičnice je 160,00 €.

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 160.00 €. (Vse cene so oproščene DDV).

 

Kotizacijo za usposabljanje, ki ga boste izbrali in za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 – 1001 – 4816 – 764, sklic: 3001 – 5298.

Račun bo naročnik prejel po zaključku usposabljanja.

 

Odjave

Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Zato prosimo, da skrbno preverite pogoje za vključitev v program usposabljanja.

Podatki o seminarju
 • Cena : po izboru programa
 • Pričetek : 18-09-2019
 • Kontaktna oseba : Barbara Krajnc, barbara.krajnc@cpu.si, 01 5897 655
 • Lokacija : CPU Ljubljana, Kardeljeva ploščad 27a
 • Parkrišče : brezplačno ob poslopju