Vsebina in prijava

Vabimo na usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti

Rok za prijave: 10. september 2019Strojnik nihalne žičnice in vpenjače mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.

CPU je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo 24. 9. 2019 in 25. 9. 2019, na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva 27 a, 1000 Ljubljana, potem pa pri ustreznem upravljavcu žičniških naprav.

Preizkus strokovne usposobljenosti bo zaključen do 22. 11. 2019

Predviden potek aktivnosti

Datum Aktivnost
10. 9. 2019
Rok za oddajo prijav skupaj z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
24. in 25. 9. 2019
Strokovno teoretično usposabljanje na CPU
27. 10. 2019 - 15. 10. 2019
Praktično usposabljanje pri upravljavcu z VO mentorjem
25. 10. 2019
Rok za oddajo seminarske naloge
8. 11. 2019
Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019
Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

  *(urnik bomo posredovali pred zaključkom prijavnega roka)

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa

  (7a. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16, in 47/17):

  • usposobljenost po programu veljavnega  pravilnika za strojnika krožne žičnice.

    

   Način prijave

   Prijave lahko izpolnite v elektronski obliki in pošljete na e- naslov: barbara.krajnc@cpu.si oziroma jih pošljete po pošti  naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc).

    

   Kotizacija in plačilo

   Cena dodatnega usposabljanja za nihalne žičnice in vzpenjače je 160,00 €. Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 160.00 €. Skupaj za plačilo 320,00 €. (Cene so oproščene DDV).

   Kotizacijo za usposabljanje in za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 – 1001 – 4816 – 764, sklic: 3001 – 5298.

   Račun bo naročnik prejel po zaključku usposabljanja.

    

   Odjave

   Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Zato prosimo, da skrbno preverite pogoje za vključitev v program usposabljanja.

   Podatki o seminarju
   • Cena : 320,00 EUR
   • Pričetek : 24-09-2019
   • Kontaktna oseba : Barbara Krajnc, barbara.krajnc@cpu.si, 01 5897 655
   • Lokacija : CPU Ljubljana, Kardeljeva ploščad 27a
   • Parkrišče : brezplačno ob poslopju