Vsebina in prijava

Vabimo na usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti

Rok za prijave: 10. september 2019Strojnik vlečnice mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.

CPU je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo od 18. 9. 2019 do 24. 9. 2019

na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva 27 a, 1000 Ljubljana, potem pa pri ustreznem upravljavcu žičniških naprav.

Preizkus strokovne usposobljenosti bo zaključen do 22. 11. 2019

Predviden potek aktivnosti

Datum
Aktivnost
10. 9. 2019
 Rok za oddajo prijav in dokazil o izpolnjevanju pogojev
18. 9. 2019 - 24. 9. 2019
 *Strokovno teoretično usposabljanje na CPU
27. 9. 2019 - 15. 10. 2019
 Praktično usposabljanje pri upravljavcu
(po dogovoru z VO mentorjem)
25. 10. 2019
 Rok za oddajo seminarske naloge
 8. 11. 2019
 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019
 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 * Kandidati bodo urnike in podrobne informacije o izvedbi prejeli naknadno.

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa

  (7a. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16, in 47/17):

 • starost najmanj 18 let,
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika ali
 • končana najmanj osnovna šola in tri sezone delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja)

 

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi

 • KOPIJA ZAKLJUČNEGA SPRIČEVALA z oznako »Kopija je enaka originalu«, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in
 • IZJAVA DELODAJALCA o delovnih izkušnjah kandidata ali
 • kopije POGODB IZ DELOVNEGA RAZMERJA iz katerih je razvidno, da ima kandidat  ustrezne delovne izkušnje pri obratovanju žičnice in skupno trajanje le teh.

 

Način prijave

Prijave lahko izpolnite v elektronski obliki. Prosimo, ob tem ne pozabite poslati skeniranih dokazil na elektronski naslov barbara.krajnc@cpu.si.

Prijave in dokazila lahko pošljete tudi po pošti na naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc).

 

Kotizacija in plačilo

Cena usposabljaja je 660,00 €. Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 160.00 €. Skupaj za plačilo 820,00 € (oproščeno DDV).

Kotizacijo za usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 – 1001 – 4816 – 764, sklic: 3001 – 5298.

Račun bo naročnik prejel po zaključku usposabljanja.

 

Odjave

Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Zato prosimo, da skrbno preverite pogoje za vključitev v program usposabljanja.

Podatki o seminarju
 • Cena : 820,00 EUR
 • Pričetek : 18-09-2019
 • Kontaktna oseba : Barbara Krajnc, barbara.krajnc@cpu.si, 01 5897 655
 • Lokacija : CPU Ljubljana, Kardeljeva ploščad 27a
 • Parkrišče : brezplačno ob poslopju