ERASMUS + mobilnost

Višja šola CPU je članica konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Konzorcij je akreditiran za obdobje od 2017-2020.

Projekt mednarodne mobilnosti je namenjen vsem študentom, predavateljem in strokovnim sodelavcem višje strokovne šole.

Posebnih kriterijev za  izbor udeležencev, ki bi jih določala šola, ni.

Več informacij:

  • Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja >>> dokument pdf
  • Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov >>> dokument pdf

Za osebna svetovanja glede mobilnosti vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . 


 

CPU je nosilec Erasmus listine.

Erasmus Policy Statement (EPS)

ersmus          ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2015Erasmus - policy overall statement pc

 

KATALOG 2019