Hišnik – NPK

HIŠNIK – priprava na NPK je tečaj,

ki omogoča kandidatom, da pridobijo ustrezna znanja, ki jih ni mogoče pridobiti v formalnih izobraževalnih programih


Priprava na preverjanje znanja za poklic hišnik

Zato, da se kandidatom olajša uspešna priprava na samo preverjanje znanja za poklic hišnik, organiziramo priprave, na katerih se kandidati seznanijo z znanji in spretnostmi ter nalogami za preverjanje. Pod mentorstvom predavateljev in svetovalcev za NPK, kandidati pripravijo predstavitveno mapo (portfolio), življenjepis ter seminarsko nalogo (ni obvezna).


Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o terminih za usposabljanje ter preverjanje (NPK) za hišnika se naročite na prejemanje naših novic.


Vzdrževalec objektov – hišnik – potrebuje določena znanja, ki jih ni mogoče pridobiti tekom rednega šolanja. Vendar pa lahko posamezniki, ki so si ta znanja pridobili tekom let, ko so opravljali različna dela, dokažejo, da ta znanja obvladajo. 

Organizirane priprave so namenjene obnovitvi teh znanj. Dodana so tudi poglavja o predpisih, ki jih hišnik mora poznati in se nanašajo na graditev objektov, urejanje prostora, na stanovanjska razmerja, na upravljanje poslovnih stavb, varstvo pred požarom, varstvo pri delu ter na varovanje okolja. Kandidatom novo znanje omogoča spremljanje stanja nepremičnine.

Poklicna kvalifikacija je primerna za osebe, ki že opravljajo ali bi želeli opravljati hišniška dela v stanovanjski ali poslovni stavbi. Hišniki so iskani tudi za vzdrževanje in vzopstavljanje predpisanega stanja objaktov kot so: stanovanjske in poslovne stavbe, objekti v lasti države kot so šole in vrtci, občinske uprave, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter drugih stavbah, namenjeni za izvajanje socialnih programov, trgovski centri, …


Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije pokličite: Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si

*Nacionalna Poklicna Kvalifikacija

KATALOG 2019