Hladilna tehnika

Hladilna tehnika je področje povezano z napravami, ki vsebujejo ozonu škodljive in toplogredne pline


Servisiranje in poseganje v hladilni krog klime, hladilnega sistema, toplotne črpalke ali podobne naprave lahko opravijo le strokovno usposobljene osebe.


 

Hladilna tehnika sodi med regulirana področja. Za vsako servisiranje in poseganje v hladilni krog klime, hladilnega sistema, toplotne črpalke ali podobne naprave je predpisano, da ga lahko opravijo le strokovno usposobljene osebe. Vse o usposabljanju in opravljaju izpitov za serviserje hladilne tehnike je v nadaljevanju.

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.

 

Hladilna in klimatizacijska tehnika (Program A) 3-dnevno usposabljanje za serviserje, ki izpit opravljajo prvič

Usposabljanja serviserjev hladilne tehnike z izpitom izvajamo večkrat letno.

Vsebina, program usposabljanja ter pogoji za vključitev so objavljeni pri trenutno razpisanem terminu. 

 

 


 

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev, ki so izpit opravili leta 2010 ali 2011

Veljavnost spričevala je 5 let, nato je potrebno izpit obnavljati.

Obnavljanje veljavnosti spričeval obsega krajše, brezplačno, predavanje za obnovitev znanja ter seznanitev z novostmi, sledi odmor ter nato pisni del izpita. Praktični del izpita se opravlja najkasneje 1 teden po pisnem izpitu.

 


 

Prijava na novice V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodkih s področja hladilne tehnike in obnavljanja licenc se naročite na prejemanje naših novic.

 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije ter pojasnila: Ursa Naversnik, T/ 01 5897 651, ursa.naversnik@cpu.si

KATALOG 2019