Projekti in mednarodno sodelovanje

Projekti in mednarodno sodelovanje

Center za poslovno usposabljanje ima preko mednarodnega sodelovanja in projektnega dela možnost, da uspešno sledi razvoju in trendom na področju izobraževanja, usposabljanja, ključnih in poklicnih kompetenc, socialnega partnerstva ter tudi na posameznih strokovnih področjih. Sodelovanje v mednarodnih, pa tudi domačih projektih hkrati pomeni spodbujanje razvoja CPU, spoznavanje novih praks, ki jih lahko implementiramo v tekoče delo in organizacijsko strukturo, hkrati pa omogoča udeležbo na dogodkih in usposabljanjih z mednarodno udeležbo.

Cilji mednarodnega sodelovanja in projektnega dela

  • povezovanje z domačim in mednarodnim delovnim in izobraževalnim okoljem;
  • stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in spremljanje razvojnih trendov;
  • aktualizacija ponudbe CPU-ja v skladu z globalnimi trendi ter krepitev inovativnega razmišljanja;
  • izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse;
  • povezovanje zainteresiranih partnerjev na različnih področjih in nivojih;
  • promocija in verifikacija slovenskih rešitev in prakse s področja izobraževanja, usposabljanja ter trga dela.

KATALOG 2019