Prekvalifikacije

Prekvalifikacije

Programi prekvalifikacij

Na CPU izvajamo naslednje programe usposabljanja in izobraževalne programe, ki so primerni za prekvalifikacijo ter spadajo med regulirane poklice:

Nepremičninski posrednik

Detektiv

Strojnik žičniških naprav

Nadzornik smučišč

Socialni oskrbovalec na domu

Hišnik

Računovodja

Vsi našteti poklici so primerni tudi za samozaposlitev.

Stroški in financiranje

Možnosti za financiranje ali sofinanciranje ali poklicne kvalifikacije nudi Zavod za zaposlovanje za določene ciljne skupine ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki v programu poklicnih rehabilitacij napotuje osebe na usposabljanja in izpite, da se lahko ponovno zaposlijo ali samozaposlijo.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je bil ustanovljen posebej z namenom izvajanja štipendijske politike, dodeljevanja sredstev za vlaganja v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom in izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Enovit sklad zagotavlja povezovanje vsebin na področju razvoja kadrov med posameznimi ministrstvi in drugimi institucijami. Za sofinanciranje izobraževanja se lahko prijavite na različnih razpisih Sklada.


O poklicnem usposabljanjupoklicno usposabljanje

Poklicno usposabljanje je pomembno. Povsem običajno postaja, da posameznik tekom delovne dobe zamenja poklic. V prihodnje bo tega vedno več. Fleksibilno prilagajanje gospodarskemu razvoju ter s tem povezanim novim potrebam po znanju prinaša tudi povsem nove poklice, za katere se bo potrebno na novo usposobiti. Možnosti je kar precej in so predstavljene v nadaljevanju.

 


 

Javna pooblastila

GZS Center za poslovno usposabljanje omogoča pridobitev javnih listin (dovoljenja za opravljanje poklica). Na CPU – ju si lahko pridobite javna pooblastila za področja: žičničarstvo in nadzor na smučišču, nepremičnine, promet – redno usposabljanje voznikov (KODA 95), energetika in elektrotehnika, hladilna in klimatizacijska tehnika, detektiv, in usposabljanje mentorjev.


 

Nacionalna poklicna kvalifikacija – NPK

hišnikNPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in tako posamezniku omogoči, da pridobi certifikat NPK za določeno poklicno področje. Več o tem

 

 


 

Delovodski in poslovodski izpiti

inženir gradbeništva višja strokovna šola CPUZ opravljenim delovodskim/poslovodskim izpitom si kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo, Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih) in sledeče nazive: Gradbeni delovodja/delovodkinja, Delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki. Več o tem


 

Programi usposabljanja

delavec

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje (v nadaljevanju: GZS CPU) organizira izpite v skladu s Pravilnikom o GZS CPU izpitih za ugotovitev in potrditev usposobljenosti, ki ga je potrdil Svet GZS CPU.


 

Trenutno razpisane krajše ali daljše oblike usposabljanja

Vsi razpisani termini za poklicno usposabljanje.


 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije o programih poklicnega usposabljanja vam bo posredovala Urška Kavčič Rihar, T / 01 589 76 52, urska.kavcic-rihar@cpu.si

KATALOG 2019