Referat in vpis na CPU VSŠ

Referat in vpis na CPU VSŠ

Ali vas zanima vpis na CPU Višjo strokovno šolo? Vabimo vas na predstavitev študijskih programov in svetovanje glede vpisa.

Individualno svetovanje študentom za vpis

Za osebna svetovanja vas prosimo, da pokličete v referat in se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si.

VPIS na CPU višjo strokovno šolo

Prijavo za 1. in 2. vpisni rok kandidat odda preko Višješolske prijavne službe. Vse informacije o prijavi so objavljene v priponki Prijavno-izbirni postopek, na spletni strani: http://vps.vss-ce.com/vps/

Vpisujemo v naslednje programe:

 • Informatika
 • Gradbeništvo
 • Ekonomist
 • Poslovni sekretar

Kandidati za vpis se prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/.
Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga s priporočeno pošiljko pošljite na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

RAZPIS ZA VPIS NA VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

INFORMACIJE O PRIJAVNO-IZBIRNEM POSTOPKU

 • Prijavite se s spletnim obrazcem objavljenim na spletni strani Višješolske prijavne službe. Obrazec izpolnite, nato ga natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo, naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Osebna svetvanja so vsak dan od 11. – 15. ure, naša lokacija.

Izvedba in organizacija študija
Predavanja in vaje se začnejo oktobra in končajo v začetku julija.
Predavanja in vaje potekajo na šoli 2-krat tedensko v popoldanskem času (med tednom popoldne od 16.30 do 20.00 ure) izjemoma lahko ob sobotah dopoldne.


Študijski proces se izvaja po modulih. Po koncu predavanj in vaj za posamezni predmet se študenti prijavijo k izpitu.
Praktično izobraževanje je del programa in je prilagojeno delovnim izkušnjam kandidatov.
Študentom, ki imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj na področju študija, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O tem odloča študijska komisija na podlagi sprejetih kriterijev in predloženih dokazil.
Študent si prakso poišče sam ali s pomočjo šole.

Vaša investicija v znanje za 1. letnik študija

Šolnina za posamezno smer študija za en letnik znaša (cenik):

 • Informatika
1.850,00 EUR do 10 obrokov
 • Gradbeništvo
1.800,00 EUR do 10 obrokov
 • Poslovni sekretar
1.550,00 EUR do 10 obrokov
 • Ekonomist
1.550,00 EUR do 10 obrokov

Popusti

 • 5% ob plačilu letne šolnine v enkratnem znesku (gotovina, nakazilo na TRR),
 • 10% za predplačilo s strani pravnih oseb, ki so članice GZS – ta popust se ne sešteva s popustom za informativno prijavo.

Plačilo

 • Študentom omogočamo plačilo na 10 obrokov (gotovina, plačilo s položnico),
 • sprejemamo plačilne kartice MasterCard in Diners: v tem primeru lahko uveljavljate le popust 100€ na informativno prijavo.

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • vsa učna gradiva in materiale v elektronski obliki,
 • elektronsko poslovanje s šolo,
 • trikratno opravljanje izpita,
 • uvodni seminar,
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj,
 • dodatno svetovanje študentom pri pripravi pisnih izdelkov in diplomskega dela,
 • druge dodatne ugodnosti pri vključevanju v programe, seminarje in delavnice CPU.

Linki

VSS-4VSS-6

Priloge

Pravice in dolžnosti študentov

Študentski svet


KATALOG 2019