Socialni oskrbovalec na domu

Potrebe po socialnih oskrbovalcih na domu se stalno povečujejo


 

Usposabljanje priporočamo vsem, ki iščejo primeren

program za dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo

Usposabljanje nudi osnovo za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, program pa je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije.

Usposabljanje traja 90 šolskih ur. Teoretični del usposabljanja poteka na CPU, praktično usposabljanje pa poteka v Domu starejših občanov.


 

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših usposabljanjih za socialnega oskrbovalca se naročite na prejemanje naših novic.


 

Komu je namenjen program Socialni oskrbovalec na domu

Usposabljanje za poklic Socialni oskrbovalec je namenjeno vsem, ki:

 • opravljate delo na področju socialne oskrbe starejših,
 • opravljate delo na področju invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v socialno – varstvenih ustanovah,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v zdraviliščih in zavodih za rehabilitacijo,
 • vsem, ki želite delati kot samozaposleni oskrbovalci na domu.

 

Program usposabljanja zajema naslednja področja

 • Vsebine s socialnega varstva
 • Osebna oskrba
 • Gospodinjstvo
 • Prva pomoč
 • Varstvo pri delu

 


NPK socialni oskrbovalec na domu

Po opravljenem verificiranem programu se kandidati lahko prijavijo na opravljanje izpita za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije.


Pogoji za vključitev

 • končana  osnovna šola
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idrugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)
 • starost vsaj 23 let
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

 

2019(5)   2019(4)

 

 

 

KATALOG 2019